شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
پس از سلام ، خب سيد جان انتظار دارين عاشقانه عالمانه باشه ؟ نهايتش حافظانه بشه يا نشه ! فقط اميدوارم اين عامي که گفتي عوام بقول خواص نباشه ! خواصي که در متنم "ذکر" بشه ! که نمي خوام منم اسمشو ببرم !
چراغ جادو
سيد محمد رضا واحدي
رتبه 0
0 برگزیده
146 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سيد محمد رضا واحدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top